Sürdürülebilirlik; yarının ihtiyaçlarını karşılama gücümüzden taviz vermeden, bugünün en önemli insan gereksinimlerini karşılayabilmektir.

Bunu başarabilmek için hepimizin çevreye karşı daha duyarlı hale gelmesi gerekir.

Bu da kısa ve uzun vade de çevreye olan etkileri gözönünde bulundurmayı gerektirir.

Dolayısıyla sürdürülebilirlik, bir hedeften ziyade bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Ve ilk adım fark yaratacak çözümler üretmek ve herkesi paylaştığımız dünyanın iyiliği için sürdürülebilir çözümleri kullanmaya teşvik etmektir.